Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy majú poznatky z ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z hospodárskej politiky, z práva, z financií, z účtovníctva, z medzinárodného obchodu, zo svetovej ekonomiky, z marketingu, zo základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne dva z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský a majú pokročilú znalosť v rámci tretieho cudzieho jazyka. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných amedzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.