infoday2018

Čo ťa vieme naučiť my?

Čo, kde, kedy, ako a prečo?