Najlacnejšie porovnanie PZP online

Pokiaľ vlastníte, čo i len jedno motorové alebo nemotorové vozidlo, mali by ste poznať vaše povinnosti a jednou z nich je určite je jeho zabezpečenie povinným zmluvným poistením. V minulosti nešlo o povinnosť. Dnes, kedy dopravné prostriedky rôzneho druhu len pribúdajú sa to zmenilo na zákonné ustanovenie. To sa týka každého prostriedku, ktoré vstupuje na cestnú premávku a ktoré na svoju […]

Študuj ekonómiu

ČO ŤA VIEME NAUČIŤ MY? Podnikanie v obchode Absolventi študijného programu podnikanie v obchode dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách… Poisťovníctvo Absolvent študijného programu poisťovníctvo dokáže analyzovať jednoduché ekonomické situácie v poisťovni (napríklad ohľadom PZP) a prijímať jednoduché manažérske… Hospodárska informatika Absolventi študijného programu hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné […]