Základné info

Ekonomická univerzita v Bratislave (rozumej EUBA) je na Slovensku jediná univerzita, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. To znamená, že u nás pod jednou strechou nájdeš všetko, čo sa týka ekonomiky a manažérskych disciplín.

Ak si maturant, hlásiš sa na prvý stupeň štúdia, čiže bakalársky. Na prvom stupni ti EUBA prostredníctvom svojich 7 fakúlt ponúka 19 študijných programov. Ak by ťa to zaujímalo, a malo by ťa, všetky študijné programy sú akreditované, vrátane 1 študijného programu, ktorý môžeš na EUBA študovať v anglickom jazyku. Štúdium takéhoto študijného programu ti môže otvoriť dvere na obdobné vysoké školy v Európe.

EUBA spolupracuje s viac ako 230-timi univerzitami a vysokými školami vo svete. Dnes už naozaj nie je ťažké dostať sa na semester, či dva do zahraničia na nejakú zaujímavú univerzitu. Fakt niekedy stačí len chcieť a trocha snahy.

Takže premýšľaj, uvažuj, kombinuj… kde si a kam sa chceš dostať a my na EUBA dúfame, že ti na tvojej ceste budeme môcť pomôcť.

Táto stránka je určená tebe, študentovi strednej školy. Prevedie ťa prijímačkovým procesom, poradí a naviguje. Nájdeš tu informácie kde, kedy a ako sa prihlásiť, z čoho prijímačky sú, ako sa vyhodnocujú, kto a kde ťa na prijímačky pripraví a všetko možné, čo by ťa ešte mohlo zaujímať.

Ak si sa teda rozhodol, že to s nami skúsiš, musíš vyplniť prihlášku, zaplatiť poplatok za prijímačky a poslať to (všetko) k nám na univerzitu (podrobné informácie máš TU).

Ako riešime UBYTOVANIE pre študentov?

EUBA má tieto internáty:

  • ŠD Dolnozemská 1
  • ŠD Starohájska 4
  • ŠD Starohájska 8
  • ŠD Prokopa Veľkého 41, Horský park
  • ŠD Hroboňova 4, Horský park
  • ŠD Vlčie hrdlo
  • ŠD Ekonóm, Prístavná 8

Cca 95% prvákov, ktorých trvalé bydlisko je nad 90 km, dostane automaticky ubytovanie v niektorom z horeuvedených internátov. Konkrétne informácie o ubytovaní dostaneš na predzápise.

Naše ubytká na mape

Ekonomická univerzita v číslach

7
fakúlt
61
študijných programov
7 873
študentov
101 254
absolventov