Vysvetlivky: D – denné, E – externé, PP - plánovaný počet uchádzačov na prijatie

Národohospodárska fakulta

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistikaD335
Ekonómia a právoD/E3/470/45
Financie, bankovníctvo a investovanieD/E3/4180/50
Ľudské zdroje a sociálny manažmentD335
Národné hospodárstvoD370
PoisťovníctvoD335
Verejná správa a regionálny rozvojD335

 

Obchodná fakulta

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Podnikanie v obchodeD/E3/4100/20
Podnikanie v cestovnom ruchu a službáchD/E3/4100/20
Medzinárodné podnikanieD/E3/4100/20

 

Fakulta hospodárskej informatiky

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Hospodárska informatikaD/E3/4150/30
ÚčtovníctvoD3120
Manažérske rozhodovanieD3100

 

Fakulta podnikového manažmentu

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Ekonomika a manažment podniku (V SLOVENSKOM JAZYKU)D3300
Ekonomika a manažment podniku (V ANGLICKOM JAZYKU)D330
Finančný manažmentD370

 

Fakulta medzinárodných vzťahov

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Medzinárodné ekonomické vzťahyD3160

 

Fakulta aplikovaných jazykov

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikáciaD380

 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Ekonomika a manažment podniku (Košice)D/E3/4100/15
Ekonomika a manažment podniku (Michalovce)D/E3/420/15
Obchodné podnikanieD320