Vysvetlivky: D – denné, E – externé, PP - plánovaný počet uchádzačov na prijatie

Národohospodárska fakulta

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistikaD320
Ekonómia a právoD/E3/470/45
Financie, bankovníctvo a investovanieD/E3/4160/60
Ľudské zdroje a sociálny manažmentD/E3/435/20
Národné hospodárstvoD/E3/470/20
PoisťovníctvoD/E3/435/20
Verejná správa a regionálny rozvojD/E3/435/20

 

Obchodná fakulta

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Podnikanie v obchodeD/E3/4100/30
Podnikanie v cestovnom ruchu a službáchD/E3/4100/30
Medzinárodné podnikanieD/E3/4100/30

 

Fakulta hospodárskej informatiky

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Hospodárska informatikaD/E3/4100/30
ÚčtovníctvoD/E3/4120/30
Manažérske rozhodovanieD3100

 

Fakulta podnikového manažmentu

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Ekonomika a manažment podniku (V SLOVENSKOM JAZYKU)D/E3/4280/60
Ekonomika a manažment podniku (V ANGLICKOM JAZYKU)D320
Finančný manažmentD/E3/470/50

 

Fakulta medzinárodných vzťahov

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Medzinárodné ekonomické vzťahyD3120

 

Fakulta aplikovaných jazykov

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikáciaD3125

 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

študijné programy

1. stupeň

dĺžka štúdia

PP

Ekonomika a manažment podniku (Košice)D/E3/4120/15
Ekonomika a manažment podniku (Michalovce)D/E3/420/15
Obchodné podnikanieD320