Číslo účtu pre fakultu v tvare IBAN:

SK8981800000007000135302

Názov banky:

Štátna pokladnica

Variabilný symbol:

tvoje rodné číslo (hlavne bez lomítka, ok?)

Špecifický symbol:

1010013

Suma:

60,- €


prihlaska NHF Ekonomia Pravo