Absolventi štúdia odboru obchodné podnikanie nachádzajú uplatnenie ako obchodní prevádzkari a obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov ako špecialisti v obchodných podnikoch a podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podniku. Vedia sa uplatniť aj na miestach kvalitárov aj obchodných technológov. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva podnikateľských subjektov napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti vedenia účtovníctva pre podniky obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti zcudzích jazykov sa dobre uplatnia aj vinternacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod. 

Ďalšie programy na Podnikovohospodárskej fakulte