Absolventi študijného programu medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa medzinárodného podnikania, najmä v oblasti podnikovej ekonomiky, financií, marketingu, podnikania, obchodného práva a operácií na zahraničných trhoch, ako aj využívania kvantitatívnych metód, IT zručností a cudzích jazykov umožňujúcim úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v danom podnikateľskom subjekte. Nachádzajú svoje uplatnenie ako členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich medzinárodnopodnikateľské aktivity a zahraničnoobchodnú činnosť. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov – podnikov výroby, obchodu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti opodnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní, európskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách. 

Ďalšie programy na Obchodnej fakulte