Absolvent študijného programu poisťovníctvo dokáže analyzovať jednoduché ekonomické situácie v poisťovni a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Poisťovníctvo získa teoretické vedomosti zo všeobecnej ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, sociálnej politiky, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva, z fungovania finančných trhov, všeobecnej, finančnej či poistnej matematiky, účtovníctva a štatistiky, podnikového hospodárstva, financií a manažmentu, marketingu, obchodu a práva. Taktiež nadobudne vedomosti z rizika v poisťovníctve, marketingu v poisťovniach, dejín poisťovníctva či zo životného poistenia. Na základe teoretických vedomostí získa praktické schopnosti a zručnosti pre analyzovanie jednoduchých súvislosti ekonomických procesov v poisťovni, ďalej je schopný prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia a na základe toho môže vykonávať nižšie a stredné ekonomické riadiace funkcie v poisťovni. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte