Absolventi študijného programu manažérske rozhodovanie dokážu riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a vo finančných organizáciách (vrátane poisťovní), v ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú osvojené princípy a metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makrosféry. Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. 

Ďalšie programy na Fakulte hospodárskej informatiky