Číslo účtu pre fakultu v tvare IBAN:

SK4781800000007000080671

Názov banky:

Štátna pokladnica

Variabilný symbol:

tvoje rodné číslo (hlavne bez lomítka, ok?)

Špecifický symbol:

1020003

Suma:

40,- € (tlačená forma) / 32,- € (elektronická forma)


prihlaska OF