Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).

V priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach sa Informačný deň uskutoční v piatok 9. februára 2018 od 09:00 do 13:00 hod..

O deň skôr, teda vo štvrtok 8. februára 2018 od 13:00 hod. sa Informačný deň uskutoční aj v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

  • študijných programoch,
  • možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • podávaní prihlášok,
  • a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt.

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

 

Program informačného dňa

Program bude upresnený počas mesiaca január 2018.

 

Viac informácií o Informačnom dni na Ekonomickej univerzite v Bratislave nájdete na webovej adrese https://euba.sk/uchadzac/informacny-den-na-eu-v-bratislave.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!