infoday2017 studujekonomiu

Čo ťa vieme naučiť my?

Čo, kde, kedy, ako a prečo?